מגלגלים מיליונים

פורסם: 08/07/2011 ב-נווה שאנן - כללי

עמוד מההסכם

ההסכמים שאגודת הסטודנטים ואוניברסיטת תל אביב לא רוצים שתראו: אגודת הסטודנטים מסכימה לחייב את הסטודנטים במיליוני שקלים לאבטחה והאוניברסיטה מסכימה להעביר לאגודת הסטודנטים חלק מדמי הרווחה.

לפני שנה, עוד לפני פתיחת שנת נלימודים הודיעה אוניברסיטת תל אביב שהחליטה לסגור את שער הכניסה הסמוך לבניין מדעי החברה. הסטודנטים שהיו אמורים לעשות עיקוף החלו להתמרמר ולאחר ימים אגודת הסטודנטים הודיעה שבמשא ומתן עם האוניברסיטה, הוסכם לפתוח את השער למספר שעות מדי יום. אולם למרות הקיצוץ באבטחה תשלומי האבטחה הנגבים מסטודנטים לא פחתו, דבר שהרים מספר גבות.

דמי האבטחה הנגבים מהסטודנטים הם לא כסף קטן, ועומדים על סך של לא פחות מתשע מליון ש"ח, סכום המהווה 85% מכלל הוצאות האבטחה של האוניברסיטה. לדברי האוניברסיטה, תקציב הביטחון והאבטחה משמש לתשלום לחברת שמירה חיצונית  וכן לשכר עובדי מחלקת הביטחון באוניברסיטה.

תשלומי האבטחה הם לא משהו מובן מאליו, באף מקום בארץ תשלום האבטחה אינו תשלום חובה. בבתי הספר החטיבות והתיכונים האבטחה היא מתקציב העיריות. במוסדות ציבוריים כמו ביטוח לאומי מקור הכספים הוא הממשלה. אפילו כאשר מדובר במקום פרטי כמו מסעדה  לא מחייבים בתשלום למאבטח וניתן לבקש כי החשבון לא יכלול את דמי האבטחה.

למרבה ההפתעה, בחלק מהאוניברסיטאות זה כלל לא משנה אם סטודנט נהנה משירותי האבטחה או לא. בחלקן גם סטודנט שהחל ללמוד רק במחצית השניה של שנת הלימודים או סטודנט שכלל לא מגיע לקמפוס כמו סטודנטים לרפואה בתקופת ההתנסות המעשית שלהם במסגרות שונות, כולם ישלמו את אותו תשלום המשמש לאבטחת הקמפוס.

למרות האחידות מבחינת דרישת התשלום, גובה התשלום לא אחיד בין המוסדות השונים. אוניברסיטת תל אביב מובילה עם דרישת תשלום בגובה 471 ש"ח, לאחריה נמצאות האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה עם תשלום על סך 410 ש"ח ואילו בטכניון שירותי האבטחה עולים רק 290 ש"ח.

הסכם סודי ביותר. מקרה מבחן: אוניברסיטת תל אביב

גם אגודות הסטודנטים וגם האוניברסיטאות יודעות שהסכמת האגודות לחיוב סטודנטים בתשלום של מאות שקלים זה לא דבר פופולארי במיוחד וכי פרסום הדבר יוכל לגרום לביקורת שתמנע את המשך ההסדר. אגודות הסטודנטים מצידן אינן מפרסמות על דבר ההסכמים, והאוניברסיטאות מציינות כי מדובר בתשלום חובה. רק כאשר האוניברסיטאות נדרשות לפרט מעט יותר הן מתגוננות ואומרות שמדובר בתשלום תקין ומזכירות בחצי פה את הסכמת אגודות הסטודנטים.

אנחנו לא נותנים, פנה לאגודה (לחצו להגדלה)

כשביקשתי ממדור שכר לימוד באוניברסיטת תל אביב את ההסכם לפיו היא גובה את דמי האבטחה, לא ידעו כל כך מה להשיב לי. כמצופה קיבלתי תשובה המציינת שמדובר בתשלום תקני ומאושר אולם כשהמשכתי להקשות המדור הסכים לפרט מעט יותר על פרטי ההסכם. לדבריו הוסכם בצורה מפורשת שאינה משתמעת לשני פנים, כי כל סטודנט ישלם את מלוא דמי האבטחה ללא תלות במספר הסמסטרים, במשך לימודיו באותה שנת הלימודים, בהיקף לימודיו או במיקומם של הלימודים. גם היועצת המשפטית של אוניברסיטת תל אביב, עו"ד לאה קגן, לא התרשמה מהבקשה לחשיפת ההסכם והשיבה כי "אגודת הסטודנטים היא אשר מייצגת את כלל הסטודנטים בענינו  של ההסכם האמור ולפיכך התקשורת צריכה להיות מולה."

ההפניה של האוניברסיטה לאגודת הסטודנטים אינה תמימה, אגודת הסטודנטים היא אינה מוסד ציבורי כמו האוניברסיטה אשר מחוייבת לחשוף מידע לפי חוק חופש מידע. לא פלא איפוא שהבקשות מאגודת הסטודנטים לפרסום ההסכם נערמו ללא תגובה, וכשזו באה הייתה לא רשמית ומתחמקת.

בקשה לפי חוק חופש מידע

בבניין מחוץ לקמפוס, בקומה השנייה אליה נכנסים דרך כניסה אחורית, שם נמצא המשרד של הממונה לחוק חופש המידע באוניברסיטה, רינה דייגי. מבטי הפליאה של עובדי המשרדים הסמוכים על האירוע הייחודי של סטודנט בבניין רמזו כי לא הרבה סטודנטים מגיעים לשם. ובאמת על פי הנתונים של דיווחי האוניברסיטה רק 25 בקשות הוגשו בין השנים 2006-2009.

לאחר שלא אוניברסיטת תל אביב ולא אגודת הסטודנטים הסכימו לפרסם את ההסכם היה נראה כי הדרך היחידה שנשארה היא שימוש בחוק חופש המידע, חוק אשר מחייב מוסדות ציבוריים כמו אוניברסיטאות לספק מידע לאחר תשלום אגרה. אך אפילו לאחר ש-93 השקלים של האגרה שולמו ושהזמן שנקצב למתן המידע נגמר לא היה זה הסוף של ניסיונות ההסתרה, ובשיחה טלפונית האחראית לחוק חופש המידע, רינה דייגי, אמרה לי כי אינה יכולה לתת את ההסכם מכיוון שאגודת הסטודנטים מתנגדת לכך.

למה הם לא מסכימים שתתנו את ההסכם?
הם לא רוצים שההסכם יתגלגל זו הגישה.
האם זה אומר שאתם דוחים את בקשת המידע שלי?
זה לא שדחיתי את הבקשה אני כותבת כל מידע כספי רק לא מספקת את המסמך
האם תצייני את הסיבה בגללה אתם מסרבים לתת עותק של ההסכם?
את זה אני לא כותבת. אנחנו כותבים כי קיבלנו את הבקשה ואנחנו נותנים את המידע אין חובה לספק את המסמך. אם תחליט להתעקש לגבי המסמך – תלך לבית המשפט.

ההסכמים

לא כסף קטן

בסופו של דבר האוניברסיטה חשבה מחדש והחליטה לשלוח לי את ההסכמים עם האגודה מהשבע שנים האחרונות. ומה שניסו להסתיר האגודה והאוניברסיטה התגלה בפני, שחור על גבי לבן. הסתבר לי כי הייתה סיבה טובה להסתרה של האוניברסיטה והאגודה אשר שניהן הרוויחו מהעלאת תשלומי האבטחה והרווחה.

הדבר שהכי בולט מהנתונים העולים מההסכמים הוא שהסכומים נמצאים בעלייה מתמדת. בשנת 2005 סטודנטים שילמו עבור אבטחה ורווחה 600 ש"ח, שלוש שנים לאחר מכן שילמו 640 ש"ח וכיוםהסכום עומד על לא פחות מ-680 ש"ח יותר. שעלייה של יותר משני מיליון ש"ח בסכום הגבייה שיתחלק בין האוניברסיטה לאגודת הסטודנטים.

למרות הטענה של האוניברסיטאות ואגודות הסטודנטים כי העלאת המחירים נובעת מעליית המדד למחירים הנתונים מראים כי רק חלק מסכומי הגבייה "עודכנו" וחלקם נשארו לאורך השנים דומים למדיי. ניתן לראות שהסכום המועבר לדקאנט הסטודנטים, כ-55 ש"ח נשאר פחות או יותר אותו הדבר בעוד שהסכומים המיועדים לאגודת הסטודנטים ולאבטחה הרקיעו מעלה.

בכתבות שונות כאשר האוניברסיטאות נשאלות על דבר העלייה בתשלומי האבטחה נשמע טיעון קבוע כי מדובר בעלייה בשל צורך בטחוני. אולם התונים מראים כי לאורך השנים תשלומי האבטחה לא עלו אלא בהתאמה לעלייה בתשלומים האחרים. הדבר מקשה על הטענה כאילו מדובר על עלייה נקודתית בכספים המיועדים לאבטחה וכי דמי הרווחה שחלקם הגדול מועבר לאגודות הסטודנטים גדל בהתאמה.

שאלות למחשבה

ההסכמים שבין אגודות הסטודנטים לאוניברסיטאות בגין התשלומים השונים אותן סטודנטים מתבקשים לשלם מעלים באור לא נוח את אגודות הסטודנטים והאוניברסיטאות. ההסכמים הסודיים שמוסתרים מהסטודנט הממוצע לא משדרים כי האגודות בטוחות בהסכמים עם האוניברסיטאות שמטילים תשלומים של מאות שקלים על הסטודנטים.

בהזדמנות זו, אומר תודה לתנועה לחופש המידע על העזרה הייעוץ והליווי

נראה כי האוניברסיטאות ואגודות הסטודנטים מסתמכות על אדישות הסטודנטים לכל מה שקשור לצרכנות נכונה ופוליטיקה סטודנטיאלית. אולי יש צדק עם הדבר כאשר רואים את אחוזי ההצבעה הזניחים לאגודות השונות ולחוסר העניין של הסטודנטים במעורבות בעשייה. אבל מצד שני אולי הדבר היחידי שהיה חסר הוא המידע על ההסכמים שנחבא עד עתה והוא זה שיעשה את ההבדל.

מודעות פרסומת
תגובות
 1. gil הגיב:

  היום נתקלתי בדיוק באותו מצב לאחר דין ודברים עם בעלי תפקידים שונים באוניברסיטה. אני עתיד ללמוד בשנה הבאה רק את סמסטר א' ובכך לסיים את לימודי וביקשתי לפיכך לשלם רק את מחצית הסכום. האם פנית לגורם נוסף בנושא (בית משפט, עמותה להגנת הצרכן…)?

 2. ficfic1 הגיב:

  דמי רווחה – חניה בקמפוס. מה הקשר ?!

  לאחרונה, מאז תום תקופת המבחנים ובעקבות גל המחאות הגובר, נהייתי חרדתי לגבי עושק של אזרחים ביידי גופים שונים. כשאני רואה מה חברות הסלולר, למשל, עושות ע"מ לגזול אזרחים ב"שיטת מצליח" אני מתמלא כעס. תוך כדי הכעסים, התחלתי לחשוב על אוניברסיטתינו ועל האגודה המופלאה…

  איך ייתכן שהאוניברסיטה מקצה משאב כל כך יקר, חנייה בקמפוס, לטובת אגודת הסטודנטים, אשר משתמשת בזכות שניתנה לה ע"מ למשוך סטודנטים לשלם דמי "רווחה" מופקעים !?
  הרי הגרלת החנייה היא הקלף המנצח של האגודה למשוך אליה סטודנטים. בודדים הסטודנטים שישלמו +200 שקלים ע"מ להנות מצילום מסמכים ב2 אג' פחות… או תלוש לארוחה בקמפוס.

  להלן רשימת ההטבות:

  • מתנת פתיחת השנה.* – כוס תרמית = 10 שקלים, לא באמת צריך אותה.
  • חוגים, שיעורי תגבור ומרתונים למבחנים ביחידת הקורסים – xtra סטודנט* = 300 ש"ח לקורס של 15 שעות זה אומנם זול באופן אישי, אבל כאשר יש 12 תלמידים בשיעור, זה עסק משתלם יפה מאוד גם לאגודה וגם למרצה. לא ברור למה צריך לשלם דמי רווחה על זה.
  • שירותי "ספרות זולה"- מקראות, סילבוס וחוברות מבחנים במחירים מסובסדים. * = שוב, עסק כלכלי של האגודה, כל ספר מושכר בכ-10 שקלים => רווח יפה לאגודה. לא ברור למה צריך לשלם דמי רווחה.
  • שוברים מוזלים לקפיטריות בתוך הקמפוס. * = מעט מאוד משתמשים בזה…
  • כרטיסי צילום מוזלים * = מעט מאוד משתמשים בזה…
  • השתתפות בהגרלת תווי חנייה לקמפוס.* = WTF ?!!?!? איך זה של אגודת הסטודנטים ?
  • מלגות לסטודנטים (תמורת מעורבות חברתית). * = שוב, מעטים…
  • אפשרות קבלת מלגת סיוע בדיור.* = מעטים…
  • אפשרות מגורים במעונות.* = מעטים…
  • מנויים מוזלים למרכז הספורט.* = מעטים…

  כן, תגידו יש פה הרבה "מעטים", אבל אם תסכמו את כל ה"מעטים" האלה תקבלו "מעט" אחד גדול 🙂 . תשאלו את חבריכם מי מהם השתמש באחד מהנ"ל, ותראו שהרוב יאמר לכם שלא…

  בחזרה לעניינו, וברוח התקופה, אני מציע שחנויות הקמפוס יהיו בשיטת "הקודם זוכה" ולא בשיטת ה"עשיר זוכה". איפה הצדק והשויוון שהאגודה המופלאה מדברת עליהם בשבועות האחרונים? אבל האגודה היא לא יותר מאסופת ילדים מתלהבים. אני לא מצפה מהם שיבינו משהו מהחיים שלהם.

  את האצבע המאשימה אני מפנה לאוניברסיטה שלנו, שנותנת יד ל"מחדל-אללה-כלבוטק" הזה…

  ושמישהו ינסה לעצור אותם…

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s