ארכיון הרשומות עם התג "הגרלה"

מאת חיים פיירברג, פורסם בכתב העת ישראל

ב-כ' בניסן תרס"ט, 11 באפריל 1909, בחמישי בחול המועד פסח (יום ראשון בשבוע), נאספו חברי אגודת 'אחוזת בית' על נשותיהם וטפיהם ואתם אף כמה סקרנים ובטלנים, 'על ראש גבעה אחת', להגריל את המגרשים המיועדים לבניית שכונת 'אחוזת-בית', ליבתה של תל-אביב. עקיבא אריה וייס, מראשי האגודה, הטריח את עצמו בבוקרו של אותו יום אל שפת ימה של יפו וליקט, 'שישים צדפים לבנים ושישים צדפים אפורים. על הצדפים הלבנים רשם את שמות החברים ועל הצדפים האפורים את מספרי המגרשים […]'. וכשהגיעה עת ההגרלה, הוגרלו שישים מגרשים כנגד שישים חברי האגודה, מגרש לכל חבר. התיאור הזה של טקס ההגרלה היה זה מכבר לסיפור המכונן של תל- אביב.

המשך…

מודעות פרסומת