ארכיון הרשומות עם התג "היסטוריה"

מאת חיים פיירברג, פורסם בכתב העת ישראל

ב-כ' בניסן תרס"ט, 11 באפריל 1909, בחמישי בחול המועד פסח (יום ראשון בשבוע), נאספו חברי אגודת 'אחוזת בית' על נשותיהם וטפיהם ואתם אף כמה סקרנים ובטלנים, 'על ראש גבעה אחת', להגריל את המגרשים המיועדים לבניית שכונת 'אחוזת-בית', ליבתה של תל-אביב. עקיבא אריה וייס, מראשי האגודה, הטריח את עצמו בבוקרו של אותו יום אל שפת ימה של יפו וליקט, 'שישים צדפים לבנים ושישים צדפים אפורים. על הצדפים הלבנים רשם את שמות החברים ועל הצדפים האפורים את מספרי המגרשים […]'. וכשהגיעה עת ההגרלה, הוגרלו שישים מגרשים כנגד שישים חברי האגודה, מגרש לכל חבר. התיאור הזה של טקס ההגרלה היה זה מכבר לסיפור המכונן של תל- אביב.

המשך…

מודעות פרסומת

הפרדס הערבי הקטן ושיטות עיבודו

בית פרדס ביפו מתוך ארכיון המלחמה של אוסטרליה

אהבה רבה נודעה מהפרדסן הערבי ביפו לפרדסו. רוב הפרדסנים הערביים בנו את בתיהם בתחום פרדסיהם על אף "ריחוקם" מהעיר. אמנם המרחק היה כדי קילומטר אחד או שניים אף שלושה אך בימים הללו שהדרכים לא היו כבושות וההולך בדרך היה טובע בימות החמה בחול צורב ובימות הגשמים בבוץ עמוק ואמצעי התחבורה היה החמור או הגמל, היה המהלך של קילומטר קרוי מרחק. ביתו של הפרדסן עמד איפוא בקצה הפרדס, כשהוא מוקף חצר ובה גדלו פרחים ומינהם, ורדים, צפורן ופול ערבי ומצרי. באותה החצר או בקרבתה שכן ה"בּאיארג'י", מנהל הפרדס והוא המגדל ירקות די צרכי משפחתו ומשפחת בעל הפרדס ואף מוציא ירקות למכירה בשוק. המשך…